MENÜ

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için Firmamız faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek, bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,

Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

Hedeflere ulaşmak için ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek,

Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacımızdır.